September 26, 2023

چه ماژیکی برای وایت برد بخریم

بزرگترین دغدغه امروز مدرسین و مدیران آموزشگاهها در امر آموزش روی تخته وایت بردشان نوع ماژیکی است ...
June 20, 2023

آشنایی با انواع مختلف وایت برد

نکته در خصوص خرید تخته وایت برد توجه به نوع آن ها است که برای این منظور می توانید با مطالعه بخش قبلی ...
June 14, 2023

نحوه ساخت وایت برد و اجزای تشکیل دهنده آن

صفحه ای وسیعی است از جنس شیشه یا ورق وایت برد که برای نوشتن استفاده می‌شود. برای نوشتن ...
June 12, 2023

نحوه نگهداری درست از وایت برد

به طور کلی پس از خرید یک وسیله مهمترین نکته ای که باید توجه داشته باشیم نگهداری صحیح از آن می باشد.
June 11, 2023

تخته وایت برد و کاربردهای آن

کسانی که در مکان‌های آموزشی نظیر مدارس و مهد کودک ها فعالیت دارند یقیناً با واژه وایت برد مغناطیسی آشنایی کامل دارند