لیست قیمت محصولات وایت برد برتر


مشتریان و همکاران عزیز لیست قیمت محصولات وایت برد برتر از تاریخ 22 تیر ماه 1399 به روز می باشد. به علت نواسانات قیمت مواد اولیه لطفا جهت استعلام قمت ها با ما تماس بگیرید.
تلفن: 02166700596تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۳۵۲۲

لیست قیمت پایه تابلوهای وایت برد متحرک کشویی

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهنوع پایه
7،000،000پایه وایت برد چرخ دار گردان
6،500،000پایه وایت برد چرخ دار
6،500،000پایه وایت برد کلاسیک ستونی
7،500،000پایه وایت برد بزرگ سفارشی

لیست قیمت صفحه میز نقشه کشی لبه PVC

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهاندازه
3،000،00090 × 60
3،500،000120 × 80

لیست قیمت میز نور با پایه متحرک فنردار

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهاندازه
11،000،00070 × 50
13،000،000100 × 80
14،000،000120 × 80

لیست قیمت تابلوهای لولایی بازشو سه لنگه وایت برد و گرین برد

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهاندازه
16،000،000180 × 60
19،000،000240 × 90
22،000،000300 × 90
25،000،000400 × 100

لیست قیمت تابلو وایت بردهای دو رو با پایه گردان

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهاندازه
19،000،000200 × 100
16،000،000170 × 90
14،000،000120 × 90

لیست قیمت وایت برد و گرین برد مغناطیسی

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
وایت برد شیشه ای،
سکوریت 6 میل سفید
وایت برد و گرین برداندازه
---700،00020 × 30
---1،000،00030 × 50
---1،300،00040 × 60
3،500،0001،800،00050 × 70
4،200،0003،000،00060 × 90
5،600،0004،000،00080 × 100
6،300،0005،300،00090 × 120
7،700،0006،400،00090 × 150
---7،700،00090 × 170
---8،500،000100 × 180
9،800،0009،000،000100 × 200
---11،000،000125 × 220
---12،000،000125 × 250
---13،000،000100 × 300

لیست قیمت تابلو اعلانات ساده بدون شیشه

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
دور قاب ام دی اف
خارجی، پارچه مخمل
دور قاب آلومینیوم
ساده پارچه مخمل
اندازه
1،200،0001،000،00040 × 60
1،400،0001،200،00070 × 50
2،500،0002،000،00090 × 60
3،500،0002،800،000100 × 80
4،500،0003،500،000120 × 90
5،200،0004،500،000150 × 90
6،700،0005،500،000170 × 90
7،700،0006،500،000200 × 100
9،000،0008،000،000220 × 120

لیست قیمت پایه میز نقشه کشی

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهنوع پایه
7،000،000پایه سنگین فنردار
---پایه دنده ای سفارشی

لیست قیمت لوازم جانبی

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
160،000ماژیک مخصوص وایت برد
150،000تخته پاک کن مغناطیسی
200،000مگنت کوچک
220،000مگنت بزرگ

لیست قیمت محصولات
وایت برد برتر


مشتریان و همکاران عزیز لیست قیمت محصولات وایت برد برتر از تاریخ 22 تیر ماه 1399 به روز می باشد. به علت نواسانات قیمت مواد اولیه لطفا جهت استعلام قمت ها با ما تماس بگیرید.

تلفن: 02166700596تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۳۵۲۲


لیست قیمت پایه تابلوهای وایت برد متحرک کشویی

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهنوع پایه
7،000،000پایه وایت برد چرخ دار گردان
6،500،000پایه وایت برد چرخ دار
6،500،000پایه وایت برد کلاسیک ستونی
7،500،000پایه وایت برد بزرگ سفارشی

لیست قیمت صفحه میز نقشه کشی لبه PVC

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهاندازه
3،000،00090 × 60
3،500،000120 × 80

لیست قیمت میز نور با پایه متحرک فنردار

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهاندازه
11،000،00070 × 50
13،000،000100 × 80
14،000،000120 × 80

لیست قیمت تابلوهای لولایی بازشو سه لنگه وایت برد و گرین برد

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهاندازه
16،000،000180 × 60
19،000،000240 × 90
22،000،000300 × 90
25،000،000400 × 100

لیست قیمت تابلو وایت بردهای دو رو با پایه گردان

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهاندازه
19،000،000200 × 100
16،000،000170 × 90
14،000،000120 × 90

لیست قیمت وایت برد و گرین برد مغناطیسی

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
وایت برد شیشه ای،
سکوریت 6 میل سفید
وایت برد و گرین برداندازه
---700،00020 × 30
---1،000،00030 × 50
---1،300،00040 × 60
3،500،0001،800،00050 × 70
4،200،0003،000،00060 × 90
5،600،0004،000،00080 × 100
6،300،0005،300،00090 × 120
7،700،0006،400،00090 × 150
---7،700،00090 × 170
---8،500،000100 × 180
9،800،0009،000،000100 × 200
---11،000،000125 × 220
---12،000،000125 × 250
---13،000،000100 × 300

لیست قیمت تابلو اعلانات ساده بدون شیشه

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
دور قاب ام دی اف
خارجی، پارچه مخمل
دور قاب آلومینیوم
ساده پارچه مخمل
اندازه
1،200،0001،000،00040 × 60
1،400،0001،200،00070 × 50
2،500،0002،000،00090 × 60
3،500،0002،800،000100 × 80
4،500،0003،500،000120 × 90
5،200،0004،500،000150 × 90
6،700،0005،500،000170 × 90
7،700،0006،500،000200 × 100
9،000،0008،000،000220 × 120

لیست قیمت پایه میز نقشه کشی

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
قیمت مصرف کنندهنوع پایه
7،000،000پایه سنگین فنردار
---پایه دنده ای سفارشی

لیست قیمت لوازم جانبی

قیمت‌ها به ریال می‌باشد
160،000ماژیک مخصوص وایت برد
150،000تخته پاک کن مغناطیسی
200،000مگنت کوچک
220،000مگنت بزرگ

محصولات وایت برد برتر


mno

میز نور


jm

باکس جای موبایل

gb

گرین برد


pw

پایه وایت برد

te

تابلو اعلانات


sp

صندوق پیشنهادات


sp

صندوق پست

mn

میز نقشه کشی


jk

باکس جا کلیدی

محصولات وایت برد برتر


gb

گرین برد


te

تابلو اعلانات


pw

پایه وایت برد


mn

میز نقشه کشی


mno

میز نور


jk

باکس جا کلیدی


sp

صندوق پیشنهادات


jk

باکس جا کلیدی


sp

صندوق پست