صندوق های پست در واحدهای مختلف بارنگ الکترواستاتیک، درب از جلو و پشت

صندوق پستی واحدی برتر


صندوق پستی واحدی برتر تولید شده از ورق فلزی با روکش رنگ الکترواستاتیک، انتخابی مطمئن برای استفاده در درب منازل، محیط کار و مجتمع های مسکونی است. البته به دلیل استفاده از فلز در ساختار این محصول، بهتر است از آن در درب های چوبی استفاده نشود.وجود پوشش الکترواستاتیک باعث افزایش مقاومت این محصول به رطوبت و تغییرات دمایی شده و بنابراین می توان انتظار داشت تا سالها کیفیت این صندوق پستی پابرجا بماند.درب این صندوق به صورت یکطرفه باز شده و پس از انداختن محموله پستی به داخل آن، این محموله صرفا از طریق بازکردن قفل از داخل قابل دسترسی خواهد بود.

صندوق پستی واحدی برتر


صندوق پستی واحدی برتر تولید شده از ورق فلزی با روکش رنگ الکترواستاتیک، انتخابی مطمئن برای استفاده در درب منازل، محیط کار و مجتمع های مسکونی است. البته به دلیل استفاده از فلز در ساختار این محصول، بهتر است از آن در درب های چوبی استفاده نشود.وجود پوشش الکترواستاتیک باعث افزایش مقاومت این محصول به رطوبت و تغییرات دمایی شده و بنابراین می توان انتظار داشت تا سالها کیفیت این صندوق پستی پابرجا بماند.درب این صندوق به صورت یکطرفه باز شده و پس از انداختن محموله پستی به داخل آن، این محموله صرفا از طریق بازکردن قفل از داخل قابل دسترسی خواهد بود.


صندوق های پست در واحدهای مختلف بارنگ الکترواستاتیک، درب از جلو و پشت

محصولات وایت برد برترmno

میز نور


jm

باکس جای موبایل

gb

گرین برد


pw

پایه وایت برد

te

تابلو اعلانات


sp

صندوق پیشنهادات

mn

میز نقشه کشی


jk

باکس جا کلیدی

محصولات وایت برد برتر
te

تابلو اعلانات


pw

پایه وایت برد


mn

میز نقشه کشی


mno

میز نور


jk

باکس جا کلیدی


sp

صندوق پیشنهادات


jk

باکس جا کلیدی