صندوق پیشنهادات فلزی برتر

صندوق پیشنهادات فلزی برتر از ورق فلزی با روکش رنگ الکترواستاتیک تولید شده است. این محصول گزینه ای مناسب برای استفاده در محیط های اداری و یا مجتمع های مسکونی به منظور جمع آوری نظرات مراجعین و یا ساکنین است. وجود پوشش الکترواستاتیک باعث افزایش مقاومت این محصول به رطوبت و تغییرات دمایی شده و بنابراین می توان انتظار داشت تا سال ها کیفیت این صندوق انتقادات و پیشنهادات پابرجا بماند. این صندوق مجهز به یک قفل کمدی با دوکلید است که به راحتی توسط کاربر باز شده و به این صورت محتویات صندوق قابل تخلیه است.


صندوق پیشنهادات کلبه ای برتر

صندوق پیشنهادات برتر مدل کلبه ای گزینه ای مناسب برای استفاده در محیط های اداری و یا مجتمع های مسکونی و آموزشی به منظور جمع آوری نظرات مراجعین و یا ساکنین است. استفاده از ورق فلزی برای این صندوق پیشنهادات، این صندوق را به عنوان محصولی بادوام معرفی کرده است. همچنین بدنه این صندوق با رنگ الکترواستاتیک پوشانده شده و به همین دلیل از مقاومت بالایی در برابر عوامل محیطی از جمله رطوبت برخوردار است. این صندوق مجهز به یک قفل کمدی است که به راحتی توسط کاربر باز شده و محتویات صندوق را در دسترس قرار می دهد.

صندوق پیشنهادات MDF برتر

صندوق پیشنهادات ام دی اف برتر گزینه ای مناسب برای استفاده در محیط های اداری و یا مجتمع های مسکونی و آموزشی به منظور جمع آوری نظرات مراجعین و یا ساکنین است. استفاده از جلوه چوب برای این صندوق پیشنهادات، این محصول را به عنوان محصولی ممتاز و باکیفیت معرفی کرده است. این صندوق مجهز به یک قفل کمدی با دو کلید است که به راحتی توسط کاربر باز شده و به این صورت محتویات صندوق قابل تخلیه است.

صندوق پیشنهادات فلزی برتر

صندوق پیشنهادات فلزی برتر از ورق فلزی با روکش رنگ الکترواستاتیک تولید شده است. این محصول گزینه ای مناسب برای استفاده در محیط های اداری و یا مجتمع های مسکونی به منظور جمع آوری نظرات مراجعین و یا ساکنین است. وجود پوشش الکترواستاتیک باعث افزایش مقاومت این محصول به رطوبت و تغییرات دمایی شده و بنابراین می توان انتظار داشت تا سال ها کیفیت این صندوق انتقادات و پیشنهادات پابرجا بماند. این صندوق مجهز به یک قفل کمدی با دوکلید است که به راحتی توسط کاربر باز شده و به این صورت محتویات صندوق قابل تخلیه است.


صندوق پیشنهادات MDF برتر

صندوق پیشنهادات ام دی اف برتر گزینه ای مناسب برای استفاده در محیط های اداری و یا مجتمع های مسکونی و آموزشی به منظور جمع آوری نظرات مراجعین و یا ساکنین است. استفاده از جلوه چوب برای این صندوق پیشنهادات، این محصول را به عنوان محصولی ممتاز و باکیفیت معرفی کرده است. این صندوق مجهز به یک قفل کمدی با دو کلید است که به راحتی توسط کاربر باز شده و به این صورت محتویات صندوق قابل تخلیه است.


صندوق پیشنهادات کلبه ای برتر

صندوق پیشنهادات برتر مدل کلبه ای گزینه ای مناسب برای استفاده در محیط های اداری و یا مجتمع های مسکونی و آموزشی به منظور جمع آوری نظرات مراجعین و یا ساکنین است. استفاده از ورق فلزی برای این صندوق پیشنهادات، این صندوق را به عنوان محصولی بادوام معرفی کرده است. همچنین بدنه این صندوق با رنگ الکترواستاتیک پوشانده شده و به همین دلیل از مقاومت بالایی در برابر عوامل محیطی از جمله رطوبت برخوردار است. این صندوق مجهز به یک قفل کمدی است که به راحتی توسط کاربر باز شده و محتویات صندوق را در دسترس قرار می دهد.