صندوق پیشنهادات فلزی برتر

صندوق پیشنهادات فلزی برتر از ورق فلزی با روکش رنگ الکترواستاتیک تولید شده است. این محصول گزینه ای مناسب برای استفاده در محیط های اداری و یا مجتمع های مسکونی به منظور جمع آوری نظرات مراجعین و یا ساکنین است. وجود پوشش الکترواستاتیک باعث افزایش مقاومت این محصول به رطوبت و تغییرات دمایی شده و بنابراین می توان انتظار داشت تا سال ها کیفیت این صندوق انتقادات و پیشنهادات پابرجا بماند. این صندوق مجهز به یک قفل کمدی با دوکلید است که به راحتی توسط کاربر باز شده و به این صورت محتویات صندوق قابل تخلیه است.

صندوق پیشنهادات کلبه ای برتر

صندوق پیشنهادات برتر مدل کلبه ای گزینه ای مناسب برای استفاده در محیط های اداری و یا مجتمع های مسکونی و آموزشی به منظور جمع آوری نظرات مراجعین و یا ساکنین است. استفاده از ورق فلزی برای این صندوق پیشنهادات، این صندوق را به عنوان محصولی بادوام معرفی کرده است. همچنین بدنه این صندوق با رنگ الکترواستاتیک پوشانده شده و به همین دلیل از مقاومت بالایی در برابر عوامل محیطی از جمله رطوبت برخوردار است. این صندوق مجهز به یک قفل کمدی است که به راحتی توسط کاربر باز شده و محتویات صندوق را در دسترس قرار می دهد.

صندوق پیشنهادات MDF برتر

صندوق پیشنهادات ام دی اف برتر گزینه ای مناسب برای استفاده در محیط های اداری و یا مجتمع های مسکونی و آموزشی به منظور جمع آوری نظرات مراجعین و یا ساکنین است. استفاده از جلوه چوب برای این صندوق پیشنهادات، این محصول را به عنوان محصولی ممتاز و باکیفیت معرفی کرده است. این صندوق مجهز به یک قفل کمدی با دو کلید است که به راحتی توسط کاربر باز شده و به این صورت محتویات صندوق قابل تخلیه است.